Login
English      Slovensko
print
ODDELEK ZA BIODIVERZITETO UP FAMNIT najavlja sklop tečajev

MODERNE METODE V VARSTVENI BIOLOGIJI

 

Tečaji so namenjeni dodiplomskim študentom s področja naravoslovnih in okoljskih ved. Sklop bo vključeval tečaje: Analiza bioloških podatkov v programu R, Geografski informacijski sistemi (GIS) in ohranjanje biodiverzitete, Metode v varstveni genetiki, Morfometrija v bioloških znanostih ter druge podobne vsebine.

Tečaje bodo vodili strokovnjaki s področja varstvene biologije, ki te metode uporabljajo tudi v sklopu svojega raziskovalnega dela ter o njih poučujejo tudi na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Varstvena biologija in Varstvo narave na UP FAMNIT.


VABIMO VAS NA 2. TEČAJ

GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SISTEMI (GIS) IN OHRANJANJE BIODIVERZITETE

26. in 27. maj 2018, Koper, Slovenija.

Geografski informacijski sistemi (GIS) so temeljno orodje pri zaznavanju in proučevanju prostorskih vzorcev biodiverzitete ter učinkovito orodje pri zagotavljanju njenega varstva. Uporabljamo jih za preučevanje razširjenosti vrst, pri modeliranju njihove potencialne razširjenosti, načrtovanju zavarovanih območij in ocenjevanju njihove varstvene učinkovitosti.

Cilj dvodnevnega tečaja je prikazati potencial GIS orodij v varstveni biologiji in naučiti udeležence, kako obdelati, analizirati in kartografsko predstaviti podatke z osnovno programsko opremo GIS. Vključeval bo pregled osnovnih tehnik uporabe programske opreme ESRI ARC GIS, pri čemer bomo na praktičnih primerih poskusili odgovoriti na vprašanja iz varovanja biodiverzitete.

Tečaj je namenjen predvsem študentom višjih letnikov prve stopnje (2. in 3. letnik) biologije, ekologije, okoljskih znanosti in sorodnih študijskih programov. Predhodne izkušnje s poznavanjem programske opreme ESRI ARC GIS niso potrebne. Vsem udeležencem bo na razpolago računalnik z nameščeno programsko opremo. Delo na lastnih prenosnih računalnikih je mogoče, v kolikor si udeleženec predhodno namesti enomesečno licenčno različico ESRI ARC GIS, dostopno na tej spletni strani. Tečaj je mednaroden in bo potekal v angleškem jeziku.

Tečaj bo vodil dr. Peter Glasnović, raziskovalec in asistent na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT, ki poučuje predmet GIS in osnove tematske kartografije ter GIS orodja redno uporablja pri svojem raziskovalnem delu.

KDAJ IN KJE?

26. in 27. maj 2018 v računalniški učilnici RU3 Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Kettejeva ulica 1, Koper, Slovenija.

ŠTEVILO MEST

Število udeležencev je omejeno na 15.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 40 € in vključuje kavo in prigrizke med odmori ter kosila. Potne stroške in namestitev krijejo udeleženci sami. Podrobnosti glede plačila bodo udeleženci prejeli z obvestilom o izboru. Udeležence bomo izbrali na podlagi motivacijskih pisem.

POMEMBNI DATUMI

Rok za prijavo: Prijave so zaključene.

Obvestilo o izboru udeležencev: 8. maj 2018

Rok za plačilo prijavnine: 15. maj 2018

PRIJAVA

Za prijavo je potrebno v celoti izpolniti prijavni obrazec. Dolžina motivacijskega pisma je omejena na 1000 znakov.

Morebitna vprašanja lahko pošljete na matic.jancic@famnit.upr.si.