English      Slovenščina
print
ODDELEK ZA BIODIVERZITETO UP FAMNIT najavlja sklop tečajev

MODERNE METODE V VARSTVENI BIOLOGIJI

 

Tečaji so namenjeni dodiplomskim študentom s področja naravoslovnih in okoljskih ved. Sklop bo vključeval tečaje: Analiza bioloških podatkov v programu R, Geografski informacijski sistemi (GIS) in ohranjanje biodiverzitete, Metode v varstveni genetiki, Morfometrija v bioloških znanostih ter druge podobne vsebine.

Tečaje bodo vodili strokovnjaki s področja varstvene biologije, ki te metode uporabljajo tudi v sklopu svojega raziskovalnega dela ter o njih poučujejo tudi na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih Varstvena biologija in Varstvo narave na UP FAMNIT.


VABIMO VAS NA 3. TEČAJ

OSNOVE MORFOMETRIJE V VARSTVENI BIOLOGIJI

september 2019, Koper, Slovenija.

Morfometrija spada med klasične pristope pri opisovanju morfološke variabilnosti organizmov in je splošno uporabna na vseh področjih biologije in varstva narave. Omogoča študijo podobnosti in razlik med organizmi, ki so rezultat različnih evolucijskih dejavnikov. Najpogosteje se uporablja kot komplementarno orodje novejšim molekulskim raziskavam v taksonomiji in raziskavah adaptacij organizmov.

Čeprav gre v prvi vrsti za preproste meritve, so vzorci morfološke variabilnosti pogosto skriti in jih je treba ovrednotiti z uporabo ustreznih statističnih analiz. V okviru tečaja se bomo na izbranih primerih osredotočili predvsem na (1) oblikovanje hipotez, (2) izvedbo meritev v prosto dostopnih programih ter (3) izbrane statistične analize, ki bodo razkrile vzorce morfološke variabilnosti pri izbranih vrstah.

Cilj dvodnevnega tečaja je prikazati način uporabe ter potencial različnih morfometrijskih tehnik (klasična morfometrija, geometrijska morfometrija) pri opisovanju morfološke variabilnosti izbranih skupin organizmov. Tečaj bo vključeval (1) prikaz načina meritev v prosto dostopnih programih (ImageJ), (2) na pripravljenih podatkovnih matrikah pa statistično analizo v izbranih programih (PAleontological Statistics - PAST in SPSS).

Tečaj je namenjen predvsem študentom višjih letnikov prve stopnje (2. in 3. letnik) biologije, ekologije, okoljskih znanosti in sorodnih študijskih programov. Predhodne izkušnje s programsko opremo niso predpogoj za udeležbo na tečaju. Vsem udeležencem bo na razpolago računalnik z nameščeno programsko opremo. Delo na lastnih računalnikih je mogoče, v kolikor si udeleženci sami namestijo naslednje programe: Excel, ImageJ, PAST in SPSS. Tečaj bo vključeval pregled osnovnih tehnik uporabe programov in skušal odgovoriti na vprašanja o uporabi v biologiji in varstvu narave. Tečaj je mednaroden in bo potekal v angleškem jeziku.

Tečaj bo vodil doc. dr. Jure Jugovic, raziskovalec in predavatelj na Oddelku za biodiverziteto UP FAMNIT.

KDAJ IN KJE?

September 2019 v računalniški učilnici RU3 Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Glagoljaška 8, Koper, Slovenija. Pričetek tečaja v petek, 17.5.2019, bo predvidoma ob 14:00.

ŠTEVILO MEST

Število udeležencev je omejeno na 15.

KOTIZACIJA

Kotizacija znaša 40 € in vključuje kavo in prigrizke med odmori ter kosila. Potne stroške in namestitev krijejo udeleženci sami. Podrobnosti glede plačila bodo udeleženci prejeli z obvestilom o izboru. Udeležence bomo izbrali na podlagi motivacijskih pisem.

POMEMBNI DATUMI

Rok za prijavo:

Obvestilo o izboru udeležencev:

Rok za plačilo prijavnine:

PRIJAVA

Za prijavo je potrebno v celoti izpolniti prijavni obrazec. Dolžina motivacijskega pisma je omejena na 1000 znakov.

Morebitna vprašanja lahko pošljete na matic.jancic@famnit.upr.si.